Royal Estates privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2023

Deze website verzamelt bepaalde persoonlijke informatie van zijn gebruikers. Dit document kan voor raadplegingsdoeleinden worden afgedrukt door gebruik te maken van de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Roger Estates S.L. is een vennootschap naar Spaans recht en heeft zijn statutaire zetel op Avenida España 122 bajo izquierda 07800 Ibiza, Islas Baleares, Spanje.

E-mailadres voor contact van de eigenaar: contact@royalestates.com

Typen verzamelde gegevens

De soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie rechtstreeks of via derden verzamelt, zijn onder meer: ​​Cookies; Gebruiksgegevens; Voornaam; achternaam; telefoon nummer; e-mailadres; IP adres; unieke apparaatidentificatie voor adverteren (bijvoorbeeld Google Advertising ID of IDFA); geslacht; verschillende soorten gegevens; apparaat informatie; Gebruikersnaam; aantal gebruikers; stad; sessiestatistieken; breedtegraad (van de stad); lengtegraad (van de stad); browserinformatie; bezigheid; provincie; staat; land; Postcode; geboortedatum; fysiek adres; Bedrijfsnaam; wachtwoord; Identificatienummer van de belasting; Gegevens verstrekt bij gebruik van de Dienst; browsegeschiedenis.

Volledige details van elk type verzamelde Persoonsgegevens worden gegeven in de secties die zijn gewijd aan dit privacybeleid of in specifieke verklarende teksten die zijn gepubliceerd voorafgaand aan het verzamelen van de Gegevens.

Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer u deze Applicatie gebruikt.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en het ontbreken ervan kan het voor deze Applicatie onmogelijk maken om de Diensten te verlenen. In het geval dat deze Applicatie aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze niet te verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of werking van de Dienst.

Gebruikers die twijfels hebben over welke Persoonsgegevens verplicht zijn, worden uitgenodigd contact op te nemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast de andere doeleinden die in dit document en in de Cookie beleid.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gecommuniceerd.

Hoe en waar de gegevens worden verwerkt

· Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers of IT-hulpmiddelen, waarbij procedures en organisatorische methoden worden gevolgd die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridische afdeling, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals derde partijen). -partij technische dienstverleners, berichtendiensten, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien van toepassing, door de Eigenaar als Onderaannemers zijn aangewezen. Een bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

· Plaats van verwerking

Gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van Eigenaar en op alle overige locaties waar de voor de verwerking verantwoordelijke partijen zijn gevestigd. Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen gegevensoverdrachten ertoe leiden dat de Gegevens van de Gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over waar dergelijke overgedragen gegevens worden verwerkt, kunnen gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens.

· Bewaartermijn

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en bewaard zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en kunnen ze langer worden bewaard vanwege een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

Doeleinden van verwerking

Gebruikersgegevens worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, aan zijn verplichtingen te voldoen, te reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, en om de volgende doeleinden te bereiken: : Analytics, Contact opnemen met de gebruiker, Adverteren, Remarketing en gedragsgerichte targeting, Webhosting en backend-infrastructuur, Weergave van inhoud van externe platforms, Verkeersoptimalisatie en distributie.

Voor precieze informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doeleinde worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel ‘Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens’ raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verzameld met behulp van verschillende diensten:

Analysen

Met de diensten in deze sectie kan de Eigenaar het webverkeer monitoren en analyseren en veranderingen in het gebruikersgedrag volgen.

· Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te analyseren, om rapporten over haar activiteiten op te stellen en om deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om advertenties op zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten

· Conversies bijhouden van Google Ads (Google Inc.)

Ads Conversion Tracking is een analysedienst die wordt aangeboden door Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de gegevensverwerking beheert, en die gegevens uit het advertentienetwerk van Google Ads koppelt aan acties die via deze Applicatie worden ondernomen.

Verwerkte persoonsgegevens: Cookies; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten

· Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te analyseren, rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om advertenties in zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

In Google Analytics 4 worden IP-adressen gebruikt op het moment van verzamelen en vervolgens verwijderd voordat de Gegevens worden opgeslagen op een server of in een datacenter. Voor meer informatie kunnen gebruikers de officiële documentatie van Google raadplegen.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; apparaat informatie; browserinformatie; breedtegraad (van stad); lengtegraad (van stad); aantal gebruikers; sessiestatistieken; Volgers; stad.

Plaats van verwerking: Ierland

Neem contact op met de gebruiker

Contactformulier (deze applicatie)

Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de Gebruiker toestemming voor het gebruik van deze informatie door deze Applicatie met het oog op het reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven in de kop van het formulier.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; achternaam; telefoon nummer; Voornaam.

Distributielijst of nieuwsbrief (deze applicatie)

Het abonneren op de distributielijst of nieuwsbrief betekent dat het e-mailadres van de Gebruiker wordt toegevoegd aan de contactlijst van mensen die mogelijk e-mails ontvangen met commerciële of promotionele informatie over deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich registreert voor deze Applicatie of nadat u een aankoop heeft gedaan.

Verwerkte persoonsgegevens: fysiek adres; e-mailadres; postcode; geboortedatum; Gebruiksgegevens; achternaam; Bedrijfsnaam; telefoon nummer; land; bezigheid; provincie; Voornaam; geslacht; Volgers; stad; staat.

Registratie en authenticatie rechtstreeks door deze applicatie

Registratie of authenticatie van de Gebruiker geeft deze Applicatie toestemming om hem/haar te identificeren en geeft hem/haar toegang tot specifieke diensten. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden. De verzamelde Gegevens zijn uitsluitend de gegevens die nodig zijn om de door Gebruikers gevraagde dienst te verlenen.

Directe registratie (deze applicatie)

Gebruikers registreren zich door het registratieformulier in te vullen en hun persoonlijke gegevens rechtstreeks aan deze applicatie te verstrekken.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; achternaam; telefoon nummer; Voornaam; geslacht.

Neem contact op met de gebruiker

Contactformulier (deze applicatie)

Door het contactformulier in te vullen met zijn gegevens, geeft de Gebruiker toestemming voor het gebruik van deze informatie door deze Applicatie met het oog op het reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven in de kop van het formulier.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; achternaam; telefoon nummer; Voornaam.

Distributielijst of nieuwsbrief (deze applicatie)

Het abonneren op de distributielijst of nieuwsbrief betekent dat het e-mailadres van de Gebruiker wordt toegevoegd aan de contactlijst van mensen die mogelijk e-mails ontvangen met commerciële of promotionele informatie over deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich registreert voor deze Applicatie of nadat u een aankoop heeft gedaan.

Verwerkte persoonsgegevens: fysiek adres; e-mailadres; postcode; geboortedatum; Gebruiksgegevens; achternaam; Bedrijfsnaam; telefoon nummer; land; bezigheid; provincie; Voornaam; geslacht; Volgers; stad; staat.

Registratie en authenticatie rechtstreeks door deze applicatie

Registratie of authenticatie van de Gebruiker geeft deze Applicatie toestemming om hem/haar te identificeren en geeft hem/haar toegang tot specifieke diensten. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden. De verzamelde Gegevens zijn uitsluitend de gegevens die nodig zijn om de door Gebruikers gevraagde dienst te verlenen.

Directe registratie (deze applicatie)

Gebruikers registreren zich door het registratieformulier in te vullen en hun persoonlijke gegevens rechtstreeks aan deze applicatie te verstrekken.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; achternaam; telefoon nummer; Voornaam; geslacht.

Beheer van gebruikersdatabases

Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen aanmaken op basis van een e-mailadres, de naam van een persoon of andere informatie die door de Gebruiker aan deze Applicatie wordt verstrekt, en de activiteiten van de Gebruiker volgen via analytische functies. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden vergeleken met openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker, zoals sociale netwerkprofielen, en worden gebruikt om privéprofielen te creëren die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Applicatie te verbeteren. Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze Applicatie worden uitgevoerd.

Webhosting en backend-infrastructuur

Het doel van dit soort services is het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze applicatie kan werken en worden gedistribueerd, en om een ​​kant-en-klare infrastructuur te bieden voor de werking van specifieke functies of delen van deze applicatie.

Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de daadwerkelijke locatie te bepalen waar Persoonsgegevens zijn opgeslagen.

· SiteGround Spanje S.L.

SiteGround Spain S.L., een bedrijf geregistreerd en bestaand onder de wetgeving van het Koninkrijk Spanje (CIF: B87194171), met geregistreerd adres: Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spanje, en SiteGround Hosting EOOD, een bedrijf, geregistreerd en opgericht onder de wetten van de Republiek Bulgarije (UIC: 204181297), met geregistreerd adres op 6 Olimpiyska St., fl. 7, 1766 Sofia, Bulgarije (hierna samen “SiteGround”, “wij”, “ons” en “onze” genoemd) in hun hoedanigheid van beheerders van persoonlijke gegevens, zoals hieronder verder beschreven.

In de Verklaring worden onze gegevensprivacypraktijken uitgelegd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van personen (“betrokkenen”, “u”, “uw”) die de website https://careers.siteground.com (de “Site”) bezoeken. en/of solliciteer naar een baan via de Site of via een extern sollicitantenplatform dat toegankelijk is via de Site.

Lieu de traitement: Bulgarije

Reclame

Dit soort diensten maakt het mogelijk om Gebruikersgegevens te gebruiken voor reclamecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt op deze Applicatie weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties, mogelijk afhankelijk van de interesses van de Gebruiker.

Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Hieronder worden de informatie en gebruiksvoorwaarden beschreven.

Sommige van de hieronder genoemde diensten kunnen gebruik maken van Trackers om de Gebruiker te identificeren. Ze kunnen ook een gedragsgerichte targetingtechniek gebruiken, bijvoorbeeld om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de behoeften en het gedrag van de Gebruiker, inclusief advertenties die buiten deze Applicatie worden gedetecteerd. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende diensten voor meer informatie.

Over het algemeen biedt dit soort diensten de mogelijkheid om deze advertentietracking te weigeren. Naast de opt-out-functionaliteit die wordt geboden door een van de hieronder genoemde diensten, kan de Gebruiker meer informatie vinden over de beschikbare opties om te weigeren advertenties te ontvangen die zijn gericht op interessecentra, door het speciale gedeelte van dit document te raadplegen: “Hoe om reclame te weigeren die gericht is op interessecentra”.

Overige informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

1. Identiteit van de gegevensbeheerder

Roger Estates S.L., een bedrijf opgericht naar Spaans recht en met statutaire zetel aan de Avenida España 122 bajo izquierda 07800 Ibiza, Islas Baleares, Spanje.

E-mailadres voor contact: contact@royalestates.com

2. Identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming

Roger Estates S.L., een bedrijf opgericht naar Spaans recht en met statutaire zetel aan de Avenida España 122 bajo izquierda 07800 Ibiza, Islas Baleares, Spanje.

E-mailadres voor contact: contact@royalestates.com

3. Gegevens verzameld van klanten

Klanten hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, die zij kunnen uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres: contact@royalestates.com

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies zijn trackers die bestaan ​​uit kleine gegevenssets die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. Biedt toegang tot de huidige locatie van de gebruiker.

Compare listings

Vergelijken