Privacy Policy

Voor het laatst bijgewerkt op 23 april 2021

Dit privacybeleid regelt de manier waarop de website informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die wordt verzameld van gebruikers (elk, een ‘Gebruiker’) van de website (‘Site’). Dit privacybeleid is van toepassing op de Site en alle producten en diensten die door het bedrijf worden aangeboden.

Wij kunnen persoonlijke identificatie-informatie verzamelen van gebruikers op verschillende manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich registreren op de site, abonneren op de nieuwsbrief, en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of middelen die wij beschikbaar stellen op onze site. Gebruikers kan worden gevraagd om, indien van toepassing, e-mail adres. Gebruikers kunnen onze Site echter anoniem bezoeken. Wij zullen persoonlijke identificatie-informatie van Gebruikers alleen verzamelen als zij vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat het hen kan beletten om deel te nemen aan bepaalde Site-gerelateerde activiteiten.

Contact met ons opnemen

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons bezorgt Roger Estates S.L., een vennootschap naar Spaans recht, met maatschappelijke zetel te Avenida España 122 bajo izquierda 07800 Ibiza, Islas Baleares, Spanje.

Als u wilt weten welke informatie wij over u bewaren of als u andere vragen hebt met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Royal Estates

E-mail: info@royalestates.com

Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op de Dienst (dergelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, leeftijd, debit/credit card informatie, telefoonnummer, postadres en email adres);

Over uw gebruik van de Dienst; die u aan ons verstrekt in e-mails of brieven die u ons stuurt;

En over transacties die u via de Dienst uitvoert, aanvragen die u plaatst en de uitvoering van uw aanvragen;

Gegevens die u verstrekt om de Dienst te kunnen gebruiken, waaronder gegevens met betrekking tot uw klanten, cliënten of anderen.

Het is mogelijk om de Royal Estates website te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, zonder uw gegevens te registreren kunt u geen gebruik maken van de Diensten.

Wij kunnen bepaalde informatie ontvangen die u verstrekt aan een website of applicatie van derden waartoe u via de Dienst toegang verkrijgt. Zowel Royal Estates als de eigenaar of exploitant van de website van die derde partij zullen de gegevensbeheerder zijn met betrekking tot dergelijke informatie en u dient het privacybeleid van die website te controleren om uit te vinden hoe zij uw persoonlijke informatie zullen gebruiken.

Wij zullen alle informatie die wij van u verzamelen alleen gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Cookies

De Dienst maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u het meeste uit de Dienst haalt. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie in de vorm van tekstbestanden die wij op uw computer opslaan. Cookies stellen ons in staat het gebruik van de Dienst te monitoren, de bruikbaarheid van de Dienst te verbeteren en de inhoud voor u te personaliseren.

Indien u niet wenst dat wij voor deze doeleinden cookies op uw computer installeren, kunt u de instellingen van uw internetbrowser wijzigen om cookies te weigeren. –

Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, raadpleegt u de “Help” sectie van uw browser. Wij wijzen u erop dat als u uw browser zo instelt dat cookies worden geweigerd, u mogelijk niet alle functies van de Dienst kunt gebruiken. Indien u ons verhindert cookies te plaatsen, kan het zijn dat u de Dienst niet kunt gebruiken om een aanvraag te plaatsen. Dit komt omdat wij cookies gebruiken om u in staat te stellen in te loggen op uw account.

Wij kunnen gebruik maken van een analytics service provider voor analyse en rapportage van het gebruik van de Dienst. Analytics service providers genereren statistische en andere informatie over het gebruik door middel van cookies, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De gegenereerde informatie met betrekking tot de Dienst kan worden gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van de Dienst en de analytics service provider zal deze informatie opslaan.

Bovendien kunnen adverteerders wier advertenties op de Dienst verschijnen, cookies gebruiken en op uw computer plaatsen en wij hebben hier geen controle over. Wij verzoeken u de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke externe adverteerders te raadplegen om te weten te komen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en om vast te stellen of zij cookies gebruiken en waarvoor zij deze eventueel gebruiken.

Hoe gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt?

Wij kunnen uw informatie op de volgende manieren gebruiken:

  • om ervoor te zorgen dat onze Service op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt geleverd;
  • om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons vraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, waar u toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden;
  • om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten
  • om klantenservice aan u te verlenen met betrekking tot uw gebruik van de Dienst, om vragen en klachten met betrekking tot het gebruik van de Dienst te behandelen en om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in onze Dienst;
  • om onze Service te administreren, te ondersteunen, te verbeteren, te optimaliseren en te ontwikkelen;
  • om rapporten op te stellen die door ons gebruikt, verkocht of gepubliceerd mogen worden naar eigen goeddunken op voorwaarde dat alle gegevens of rapporten geanonimiseerd zullen zijn en niet zullen verwijzen naar een individuele gebruiker van de Diensten;
  • voor interne marketing en demografische studies om de producten en diensten die wij aanbieden te verbeteren; en voor beveiligingsdoeleinden.

Wij kunnen uw informatie ook gebruiken om u te voorzien van onze e-mailberichten, nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie die u van ons vraagt of waar u toestemming voor geeft door een registratieformulier op de Dienst in te vullen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van dergelijke marketingcommunicatie van ons door ons daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen, door contact met ons op te nemen via info@royalestates.com of, als alternatief, door de procedure te volgen voor “uitschrijven” die wordt vermeld in de e-mail die u ontvangt.

Openbaarmaking van uw informatie

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in dit Privacybeleid of zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet, zullen wij de informatie die u aan ons verstrekt niet delen, verkopen of distribueren zonder uw toestemming.

U dient er rekening mee te houden dat informatie die op de openbare elementen van de Dienst wordt geplaatst, zichtbaar kan zijn voor gebruikers van de Dienst over de hele wereld. U dient daarom voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie over uzelf aan de Dienst.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken (i) aan derden aan wie de openbaarmaking noodzakelijk is om ons in staat te stellen uw aanvraag uit te voeren en u elke dienst te verlenen waarop u zich via de Dienst hebt geabonneerd; (ii) wanneer de wet of een gerechtelijk bevel ons hiertoe verplicht; en (iii) aan elke persoon aan wie de openbaarmaking noodzakelijk is om ons in staat te stellen onze rechten onder dit Privacybeleid of onder onze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan Facebook Inc om de Diensten te verlenen.

U kunt de servicevoorwaarden van Facebook hier bekijken: https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php

Sites van derden

De Service kan links bevatten naar websites of toegang tot applicaties die door derden worden beheerd. Wij hebben geen zeggenschap over en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor die websites en dit Privacybeleid is niet van toepassing op die websites. Gelieve de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die websites van derden te raadplegen om te weten te komen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en om na te gaan of zij cookies gebruiken en waarvoor zij deze eventueel gebruiken.

Advertenties op onze Service werken als links naar de website van de adverteerder en als zodanig zal alle informatie die zij verzamelen op grond van uw klik op die link worden verzameld en gebruikt door de desbetreffende adverteerder in overeenstemming met het privacybeleid van die adverteerder.

Hoe beschermen wij uw informatie?

Net als een aantal andere websites kunnen de gegevens die wij van u verzamelen worden overgedragen aan een cloud service provider die dataservers heeft die buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zijn gevestigd. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met deze doorgifte en met de opslag en/of verwerking van uw persoonsgegevens op deze servers. Wij zullen alle stappen ondernemen om uw privacybeleid te beschermen.

Er zullen passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging en beschadiging. U erkent echter dat datatransmissie via het internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van gegevens die u via het internet verstuurt niet kunnen garanderen.

Uw informatie zal slechts gedurende een redelijke periode worden bewaard of zolang als de wet vereist of toestaat.

Toegang tot uw informatie

U kunt te allen tijde verzoeken om toegang tot en/of, indien onjuist, rectificatie van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen op het adres dat in dit Privacybeleid is vermeld of door een e-mail te sturen naar info@royalestates.com. Wij behouden ons het recht voor om u om een bewijs van uw identiteit te vragen en om u een bedrag van twintig euro (€ 20) in rekening te brengen ter dekking van onze kosten om uw verzoek om toegang tot uw gegevens in te willigen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Bedrijf heeft de discretie om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Wij moedigen gebruikers aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij de persoonlijke informatie die wij verzamelen helpen beschermen. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze Site te gebruiken, geeft u te kennen dat u dit beleid aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, verzoeken wij u onze Site niet te gebruiken. Als u de Site blijft gebruiken nadat er wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

Compare listings

Vergelijken
Open chat
1
Scan the code
Welcome to Royal Estates
Hello !
Let us guide you on a regal journey to find your perfect luxury home, fit for royalty.