Algemene Voorwaarden

Door deze webpagina te gebruiken en/of de diensten die via deze webpagina worden aangeboden, erkent en aanvaardt u (de klant) dat u het volgende hebt gelezen, begrepen, ermee instemt en ermee akkoord gaat.

Reservering

Alle reserveringen worden in eerste instantie geformaliseerd door middel van de boekingsbevestiging.

Indien de reservering meer dan 6 weken voor de aankomst in de woning wordt gemaakt, wordt de reservering officieel bevestigd nadat de aanbetaling van 50% van de totale huursom binnen 3 werkdagen is voldaan. Wij hebben het recht om de reservering zonder nadere kennisgeving te annuleren indien deze aanbetaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden. Zolang de aanbetaling niet heeft plaatsgevonden, is de reservering niet bevestigd. Het resterende bedrag van de huursom, samen met de waarborgsom, moet 6 weken voor aankomst op de bankrekening van ROGER ESTATES, S.L. worden overgemaakt.

Indien de reservering minder dan 6 weken voor aankomst plaatsvindt, dient de volledige huursom samen met de waarborgsom te worden voldaan.

Prijzen en diensten

De aangegeven prijzen voor de accommodatie zijn PRIJZEN PER WEEK of PER DAG (zie specifieke beschrijving). Deze prijzen zijn, tenzij anders vermeld in het specifieke woningbestand of de boekingsbevestiging, inclusief alle kosten voor het gebruik van de accommodatie: BTW op de bemiddelingsdienst van het huurcontract, water, gas en elektriciteit, bed-, bad- en keukenlinnen en de eind schoonmaak.

Wij zijn een online platform waar huiseigenaren hun woningen aanbieden voor vakantieverhuur, die de klant (u) kan huren. Wij zijn slechts intermediairs, u gaat een huurrelatie aan met de eigenaar van de woning en daarom kunnen wij alleen aansprakelijk zijn voor onze bemiddeling,

De waarborgsom

Uiterlijk 6 weken voor de dag van aankomst (samen met de volledige betaling van de huur) dient een waarborgsom te worden betaald in geval van eventuele vergoeding van schade (van welke aard dan ook) die zich voordoet in de gehuurde accommodatie ten laste van de klant.

U (de klant) dient de woning bij aankomst te inspecteren. Indien er reeds bestaande schade is, dient deze in de eerste 24 uur van de bezetting van de woning aan ons te worden gemeld om deze schade als reeds bestaande schade te beschouwen en dus niet als door de klant veroorzaakte schade te worden verantwoord.

Na een volledige inspectie van de woning wordt deze borg na vertrek volledig terugbetaald indien er geen schade is ontstaan.

Indien de woning beschadigd blijkt te zijn, houden wij bij inspectie na de check-out de waarborgsom vast totdat de schade van de kosten kan worden vastgesteld en gerepareerd.

Redenen voor (gedeeltelijke) niet-terugbetaling van de waarborgsom: (i) het niet respecteren van de accommodatie zoals meubilair en installaties, (ii) verlies van sleutels, (iii) het niet respecteren van de uitchecktijd (normaal gesproken 10.00 uur van de vertrekdag), (iv) het niet netjes achterlaten van het huis – afval dat niet is meegenomen, het achterlaten van vuile vaat, etc.-.

Om de staat van de accommodatie goed te kunnen controleren, behoudt ROGER ESTATES, S.L. zich het recht voor om gedurende zeven dagen na het einde van het huurcontract de nodige controles uit te voeren.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting, die volgens de wet verschuldigd is, kan bovenop de huurprijs worden geheven.

Annuleringsvoorwaarden

De opdrachtgever (u) heeft het recht om de huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving met de volgende voorwaarden en gevolgen:

Indien de annulering voor 6 weken van de aankomstdatum plaatsvindt, wordt 50% van de huurprijs teruggestort en wordt 50% van de totale huurprijs verbeurd verklaard.

Indien de annulering minder dan 6 weken voor de aankomstdatum plaatsvindt, worden de huurbedragen niet geretourneerd en verbeurt men dus 100% van de totale huursom.

Verplichtingen van de klant

De bezetting van de gehuurde accommodatie is beperkt tot het aantal personen dat in het specifieke woningbestand of in de boekingsbevestiging wordt vermeld. Indien meer personen dan vermeld de woning willen betreden, kan ROGER ESTATES, S.L., in geval van overschrijding van het aantal toegestane personen, de toegang tot de woning weigeren zonder enig recht op vergoeding.

De klant moet de gemeenschapsregels tussen de buren en de lokale gemeentelijke verordeningen respecteren. Het organiseren van partijen is niet toegestaan op Ibiza zonder adequate gemeentelijke vergunning. In geval van nalatigheid of onverantwoordelijk gedrag van de Klant, behoudt ROGER ESTATES, S.L. zich het recht voor om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. Dit kan leiden tot het verlies van de waarborg en de door de Klant betaalde huurgelden.

Huisdieren zijn in principe niet toegestaan of moeten schriftelijk worden bevestigd door ROGER ESTATES, S.L. met toestemming van de eigenaar. Onbevoegden zullen de waarborg volledig verbeurd verklaren.

Het is verboden om het meubilair of de locatie in de woning te wijzigen. Indien het meubilair beschadigd is of ontbreekt, dient de klant het te betalen.

De door ROGER ESTATES, S.L. aangeboden accommodaties zijn uitsluitend bestemd voor vakantiedoeleinden. Professionele fotografie, filmopnames, feesten of huwelijksfeesten zijn strikt verboden, tenzij dit door ROGER ESTATES, S.L.schriftelijk wordt bevestigd.

Verandering van accommodatie

In het geval dat door onvoorziene omstandigheden buiten de controle van ROGER ESTATES, S.L., de geboekte accommodatie niet kan worden gebruikt, zal ROGER ESTATES, S.L. de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en een alternatieve oplossing aanbieden in de vorm van een accommodatie van gelijke of superieure aard. In het geval dat dit gebeurt, voor aankomst en als de klant het aangeboden alternatief niet accepteert, zal de reservering worden geannuleerd met onmiddellijke terugbetaling van de tot nu toe betaalde bedragen, zonder enige extra verplichting of compensatie voor schade die kan worden toegeschreven aan ROGER ESTATES, S.L..

In het geval dat tijdens het verblijf van de klant in de accommodatie, als gevolg van onvoorziene omstandigheden, de accommodatie niet als zodanig kan worden gebruikt, zal ROGER ESTATES, S.L., na overweging van de omstandigheden en bij het bepalen van het onvermogen om de problemen die een verder verblijf in de accommodatie onmogelijk maken, op te lossen, een geschikt alternatief aanbieden. Bovendien zal ROGER ESTATES, S.L. een bemiddelende rol spelen (indien nodig met juridische middelen) om de aan de eigenaar betaalde bedragen terug te vorderen.

Incidenten en klachten tijdens het verblijf

Incidenten of klachten met betrekking tot de gehuurde accommodatie moeten onmiddellijk worden gemeld aan de verantwoordelijke van ROGER ESTATES, S.L. tijdens het verblijf. Wij stellen alles in het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen Indien deze problemen niet naar tevredenheid van de Klant worden opgelost, moet de Klant ROGER ESTATES, S.L. hiervan schriftelijk op de hoogte brengen tijdens het verblijf. Klachten die na vertrek worden gemeld kunnen niet worden geclaimd en u ziet uitdrukkelijk af van het indienen van een klacht of het eisen van een klacht tegen ons.

Inchecken – Uitchecken

Check-in: De accommodatie is beschikbaar vanaf 16.00 uur van de dag van aankomst. Indien de accommodatie eerder beschikbaar is, houden wij u op de hoogte. Enkele dagen van tevoren ontvangt u een e-mail met betrekking tot de contactpersoon en de plaats van in-checken. Indien mogelijk kunt u uw vluchtgegevens mailen, wij ontmoeten u op een voor u geschikt ontmoetingspunt en begeleiden u naar uw accommodatie.

Check out: Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant de accommodatie op de vertrekdag voor 10.00 uur te verlaten en de accommodatie in goede staat achter te laten. Laat uitchecken wordt vooraf schriftelijk aangevraagd en wij kunnen dit, indien mogelijk, bevestigen. Bij niet tijdige uitchecken wordt de waarborgsom gedeeltelijk verbeurd verklaard – € 100 voor het eerste uur en nog eens € 150 voor elk half uur vertraging -. Op het moment van uitchecken.

Alle sleutels en afstandsbedieningen moeten in goede staat van gebruik worden teruggegeven. Als u dit niet doet, wordt er € 500,- van de waarborgsom verbeurd verklaard. Het huis dient in een redelijke staat van netheid achtergelaten te worden (niet gedeponeerde vuilniszakken of vuile vaat kunnen leiden tot verbeurdverklaring van €100,- van de waarborgsom).

Wettelijke bepalingen

De klant (u) gaat ermee akkoord en accepteert dat wij niet aansprakelijk zijn in geval van:

(i) onregelmatigheden die te wijten zijn aan derden op het gebied van watervoorziening, elektriciteit, gas, telecommunicatie, enz.

(ii) ongemak of geluidsoverlast veroorzaakt door publieke of private activiteiten, evenementen of gebeurtenissen die buiten het bereik van de gehuurde accommodatie plaatsvinden.

(iii) Verlies van of schade aan personen of voorwerpen in de accommodatie en haar faciliteiten, zijnde dit gebruik onder de strikte verantwoordelijkheid van de gebruiker. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot onze rol als bemiddelaar. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor zaken waarvan de verantwoordelijkheid bij de eigenaren van de accommodatie ligt. Wij raden u ten zeerste aan om specifieke medische of reisverzekeringen of andere verzekeringen van het juiste type voor uw vakantie af te sluiten.

(iv) Diensten die door derden aan de klant worden geleverd tijdens het verblijf (gehuurde auto’s, gecharterde boten, koks, bewakingspersoneel, enz…), zelfs als We de dienstverlener hebben geïntroduceerd.

Website Voorwaarden; IP en algemeen gebruik

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig, want ze bevatten belangrijke informatie over uw en onze rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van www.royalestates.com (“deze site”) en zijn diensten.

De eigenaar van deze webpagina is ROGER ESTATES, S.L. (Bedrijfsnummer B57963639) met adres op Carrer des Falcó nummer 12, 2oE (Jezus) Santa Eularia des Riu, Balearen, Spanje. (Hierna “Wij”)

De volgende Algemene Voorwaarden worden geacht ons privacybeleid te omvatten en zijn gezamenlijk bekend als “deze Algemene Voorwaarden”. Alleen al door het gebruik van deze Site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, kunt u stoppen met het gebruik van deze Site. U mag een kopie van deze Algemene Voorwaarden afdrukken en bewaren. Ze zijn een wettelijke overeenkomst tussen ons en kunnen alleen worden gewijzigd met onze toestemming. We kunnen deze Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht aanpassen door het volgende te wijzigen ze op de site. De huidige versie van deze Algemene Voorwaarden op het moment van gebruik van deze pagina is van toepassing.

Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op deze Site (inclusief alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, code, bestanden en links) zijn eigendom van ons of onze licentiegever(s). U mag materiaal van deze Site downloaden met als enig doel deze Site te gebruiken. U mag echter geen materiaal of informatie van deze Site kopiëren, verzenden, wijzigen, herpubliceren, opslaan (geheel of gedeeltelijk), framen, doorgeven of koppelen aan materiaal of informatie op of downloaden van deze Site zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Site bevat links naar websites die door derden worden beheerd. Wij hebben geen controle over hun individuele inhoud. Wij geven daarom geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie die verschijnt met betrekking tot gelinkte websites. De links zijn alleen voor uw gemak. Wij bevelen geen producten of diensten aan die op deze websites worden geadverteerd.

De details van de woningen die op deze Site beschikbaar zijn, worden ons door de eigenaars of door onze aangesloten makelaars uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij kunnen deze gegevens niet controleren en daarom geven wij geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie die op deze Site wordt verstrekt is alleen voor het algemeen belang en vormt geen specifiek advies. Hoewel wij ernaar streven dat de informatie op de Site accuraat, volledig en actueel is, geven wij geen garanties of verklaringen dat dit het geval is. Wij geven geen enkele garantie of waarborg dat de Site of de informatie die op de Site beschikbaar is, in overeenstemming is met andere wetten dan die van Spanje.

Wij kunnen van tijd tot tijd de inhoud van deze Site wijzigen of elk aspect van deze Site, waaronder uw toegang tot de Site, opschorten of stopzetten. Behoudens onze kennisgeving van het tegendeel, zijn alle wijzigingen of nieuwe inhoud van deze Site onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn de hele overeenkomst tussen u en ons. U erkent dat u deze overeenkomst niet bent aangegaan op basis van enige garantie of verklaring van ons (tenzij deze op frauduleuze wijze is gedaan). Als een rechtbank besluit dat een deel van deze Algemene Voorwaarden niet kan worden afgedwongen, zal dat deel van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, maar de rest van deze Algemene Voorwaarden wel.

U aanvaardt dat u als enige verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat uw computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om deze Site te gebruiken en dat uw computersysteem compatibel is met deze Site. U mag (i) ons systeem of deze Site niet misbruiken, (ii) de beveiliging niet hacken, omzeilen of (iii) de werking van ons systeem en deze Site niet op een andere manier verstoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen als gevolg van software- of internetfouten of onbeschikbaarheid, of andere omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen.

Wij behouden ons het recht voor om gebruikers van deze Site te verbannen, op een permanente of tijdelijke basis naar eigen goeddunken. Gebruikers kunnen op de hoogte worden gesteld als dat mogelijk is, en andere ID’s of accounts die door die gebruiker zijn aangemaakt kunnen ook worden verboden.

Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat al het materiaal dat beschikbaar is om te downloaden van deze site op geen enkele manier besmet is, garanderen we niet dat dergelijk materiaal vrij zal zijn van infectie, virussen en/of soortgelijke code. Vanwege de aard van de software en het internet, kunnen wij niet garanderen dat uw toegang tot of de werking van deze Site ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Wij zijn niet aansprakelijk als wij uw gegevens niet kunnen verwerken als gevolg van omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van uw wachtwoord of account ID als gevolg van een storing, fout, stroomonderbreking of anderszins veroorzaakt door of aan uw computersysteem.

Wij zijn niet aansprakelijk voor (i) enige indirecte, gevolg-, speciale of bestraffende schade, schade, kosten en uitgaven, (ii) winstderving, (iii) verlies van zaken, (iv) verlies van reputatie, (v) uitputting of verlies van goodwill of (vi) verlies, beschadiging of corruptie van gegevens.

Wanneer u het “contactformulier” op deze Site gebruikt om te informeren naar onroerend goed, kunnen uw gegevens (inclusief uw e-mailadres) per e-mail worden verzonden naar de makelaar of ontwikkelaar die het onroerend goed of de eigendommen waar u naar informeert, op de markt brengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele latere communicatie die u rechtstreeks van die makelaar of ontwikkelaar ontvangt.

Alle berichten worden aan ons, per e-mail of per post aan ROGER ESTATES, S.L., en aan u, per e-mail aan het e-mailadres dat u ons op het moment van uw registratie verstrekt, of dat u van tijd tot tijd in ons systeem bent veranderd.

De Spaanse wetgeving is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Spanje de exclusieve bevoegdheid hebben om elk geschil dat kan ontstaan uit, onder of in verband met deze Algemene Voorwaarden te beslechten en voor die doeleinden alle geschillen onherroepelijk te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Spaanse rechtbanken.

Een verklaring van afstand door een partij van een schending van een bepaling zal niet worden beschouwd als een voortdurende verklaring van afstand of een verklaring van afstand van een latere schending van dezelfde of andere bepalingen. Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht onder deze Algemene Voorwaarden zal de uitoefening van dat of enig ander recht niet verhinderen. U mag geen voordeel, belang of verplichting onder deze Voorwaarden overdragen.

Compare listings

Vergelijken